Skip to main content

ExecomNord

Execom Nord je je "outsourcing" kompanija koja se bavi softverskim inženjerstvom. Fokusirana je na čitav razvojni proces - od ideje, dizajna, proizvodnje do održavanja složenih softverskih rešenja.
Od kako je Execom Grupa osnovana 1995. godine, globalno su formirana uspešna partnerstva na bazi zapadnoevropske poslovne kulture i "getting things done" pristupa. Naši IT stručnjaci se suočavaju sa izazovnim projektima i prevazilaze najviše standarde i sertifikate. Kao razvojni partner sa 22 godine iskustva, lako možemo da se uklopimo u vašu organizaciju.

Dimitrija Tucovića 4 Subotica, Serbia
+381 24 554222
bdjuric@execom.eu