Skip to main content

Gimnazija za nadarene učenike sa domom "Bolyai" Senta

Boljai gimnazija za talentovane učenike sa domom je prva i jedina škola sa nastavom na mađarskom jeziku prirodno-matematičkog smera na teritoriji Vojvodine. Škola je osnovana još 2003. godine, 22. aprila, pod nazivom Gimnazija za talentovane učenike prirodno- matematičkog usmerenja. Osnivač je bilo Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine. Nakon položenog prijemnog ispita iz matematike višeg stepena, 20 učenika je započelo svoje srednjoškolsko obrazovanje u septembru iste godine. Isti ti učenici su polagali maturu 2006. godine, a danas su deo nekih naših ili inostranih fakulteta.

Trenutno imamo 139 učenika koji su nam došli iz 33 mesta, sa celokupne teritorije pokrajine Vojvodine. Cilj nam je da iz škole izlaze stručno usavršeni mladi ljudi koji su spremni učiniti nešto za svoju sredinu, kao i da podržimo mlade koji nam dolaze iz sredina u kojima su Mađari, sa populacijske tačke gledišta, u manjini. Nastava se održava u prepodnevnim časovima. Ovo je utvrđeno od strane države i već postojećih planova i programa ostalih gimnazija ovakvog usmerenja. Po njima, većinu časova čine matematika, informatika i fizika. Škola je u potpunosti nova,, sa dobro opremljenim i estetski uređenim učionicama. Veliku pažnju posvećujemo nabavci nastavnih sredstava i na tom polju smo, u roku od jedne godine, postigli sam vrhunac.

Ali naša škola se razlikuje od ostalih i po nastavnicima i nastavnim metodama koje se primenjuju. Ponosimo se odabranim nastavnim kadrom, pošto jedan deo njih predaje na fakultetima i višim školama a drugi deo se ističe svojim radom po okolnim srednjim školama. Redovno učestvuju na stručnim usavršavanjima gde, uz pomoć stručnjaka, usvajaju nastavne metode koje se već godinama primenjuju u Mađarskoj.

Poštanska 18, 24400 Senta, Srbija
024 816 - 666
bolyai@bolyai-zenta.edu.rs