Skip to main content

Célok

Szabadka és környéke területén levő információs technológia fejlesztését megcélozva a Szabadkai információs-technológiai klaszter (a későbbiekben: Üzleti társulás) alapítói ebben az Alaptörvényben meghatározzák kapcsolatukat az Üzleti társulással, úgy, mint az alapítás indíttatása a közös célokkal és érdekekkel összhangban.

 

Az Üzleti társulás alapcéljai és feladatai:

 • a tagok közös érdekeinek és szükségleteinek aktív gyakorlása és védelme az IT tevékenységek terén,
   
 • egységes rendszer létrehozása tagjainak informálására minden IT tevékenységet érintő kérdésben,
   
 • képviseli és védi tagjainak érdekeit az állami, az üzleti és más szervek előtt,
   
 • szakmai segítséget és tanácsadást nyújt tagjainak,
   
 • Szabadka és környéke IT tevékenységeinek fejlesztését tervezi és ösztönzi, szolgálva ezzel a nemzetközi tapasztalatszerzést és teljesítményt,
   
 • együttműködést teremt az IT szervezetek és a hazai, az Európai Unió régiói és a világ társulásai között,
   
 • követi a jogszabályokat, a szerbiai IT tevékenységek aktuális problémáinak helyzetét, és javaslatokat terjeszt az illetékes állami szervek felé, hogy azok megtegyék a szükséges intézkedéseket ezen szakterületeken,
   
 • az IT szakterületén való munka ösztönzése, valamint az aktuális technológiák ismertetése és gyakorlatba helyezése,
   
 • szabványok és szabályok lefektetése, és a környezetvédelemben való szerepének meghatározása,
   
 • a szakterületen végzett tudományos kutatások eredményeinek népszerűsítése és praktikus felhasználása,
   
 • tájékoztatja a közvéleményt és más szervezeteket, illetve végrehajtja a marketing tevékenységeket, propagandát,
   
 • fejleszti és ápolja szolidaritást és a kölcsönösséget a tagok illetve más partnerek között az áru- és szolgáltatás forgalmát illetőleg az IT szektorban,
   
 • a képviselők és más érdeklődők képzését szervezi szemináriumok, műhelymunkák, tanulmányi utak, a kutató- és oktatási intézményekkel való együttműködés során létrejövő egyedi képzések által, azzal a céllal, hogy oktassa a tagokat és szakmai képzést nyújtson számukra, valamint, hogy kiszélesítse látókörüket.