Skip to main content

Tagság

A Üzleti társulásba való tagosodás önkéntes alapon működik, az a jogi személy válhat taggá, aki eleget tesz az Alapszabály 1. pontjának, valamint aláírja az Üzleti társulás Alapító okiratát (a későbbiekben: állandó tagok).

Az Üzleti társulásba való tagosodás történhet az Üzleti társulásba való felvételről szóló szerződés aláírásával is. Az érdekelt személy beadja tagsági kérelmét a Bizottságnak, majd az elbírálja, figyelembe véve az Üzleti társulás igazgatójának véleményét is. Ezután a Bizottság javaslatot tesz és átadja a döntés jogát az Parlamentnek az új tag felvételét illetően, majd a Parlament és a meglévő tagok többsége dönt az új tag felvételéről.

Az új tag felvételéről elektronikus úton is szavazhatnak, amennyiben a tagoknak nincs ellenvetése.

Az Üzleti társulás tagjai egyenlő jogokkal és felelősséggel rendelkeznek.

Az Üzleti társulás rendelkezhet tiszteletbeli tagokkal. Az Üzleti társulás tiszteletbeli tagjai jogi személyek, állami- és non-profit szervezetek, fizikai személyek, akiknek feladatuk és érdekük, hogy közreműködjenek az IT szektor fejlesztésében. Az Üzleti társulás tiszteletbeli tagjai részt vesznek a szervezet munkájában a Bizottság felhívására szavazati jog nélkül.

Az Üzleti társulás rendelkezhet még bejegyzett tagokkal. Az Üzleti társulás bejegyzett tagjai jogi személyek, akik részt szeretnének venni az Üzleti társulás munkájában, azonban nem rendelkeznek sem az ügyvezetés, sem a döntéshozás jogával. 

A bejegyzett tagok jogait és kötelezettségét a Parlament és az Üzleti társulás Bizottságának külön törvényei szabályozzák.

Az Üzleti társulás tagjai jogaikat, kötelezettségeiket és felelősségeiket felhatalmazott képviseletükön keresztül gyakorolhatják az Üzleti társulásban.