Skip to main content

ICB Tech

Cilj kompanije ICBTech je razvoj softverskih rešenja i pružanje usluga inžinjeringa u oblasti savremenog industrijskog komunikacijskog protokola, poznatijeg kao IO-Link. 

ICBTech je jedna od prvih kompanija na globalnom nivou koja je dizajnirala IO-link softversko rešenje za predstojeći ISO/IEC IEC 61131-9 standard.

Ovim je ICBTech dostigao značajan know-how u ovoj potpuno novoj oblasti komunikacionih tehnologija u industriji.

android
app
IoT
Linux
Ištvana Viga 3, 24000 Subotica, Serbia
+38124 4100191
office@icbtech.rs