Skip to main content

Infora

Infora se bavi razvojem softverskih rešenja za racionalizaciju troškova i povećanje efikasnosti složenih sistema. Naš tim se sastoji od petnaestak članova od kojih većina već godinama radi zajedno. Koristimo agilne metode u razvoju što podrazumeva vrlo intenzivnu saradnju sa klijentima. Svi naši Route Horizon proizvodi su namenjeni optimizaciji logističkih procesa u različitim industrijama od klasične kapilarne distribucije, preko transporta useva sa njiva u silose i fabrike, do organizacije kompletnog transporta u UpStream-u naftne industrije. Naša rešenja su kompleksna i sastoje se iz više različitih web i android aplikacija koje povezujemo sa postojećim rešenjima klijenata putem web servisa.

Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 3000 303
office@routehorizon.com