Skip to main content

Intersoft d.o.o.

InterSoft doo je osnovan u Subotici 1992. godine u svojstvu privatne softverske organizacije. Za proteklih 26 godina postojanja, standardnim i prepoznatljivim kvalitetom u projektovanju, izgradnji, implementaciji i održavanju ERP sistema na ORACLE platformi , afirmisali smo se kao značajan i zapaže regioanlni isporučilac softvera u različitim domenima poslovanja.

Višedecenijska saradnja sa svetski poznatom kompanijom ORACLE je garant softverskih rešenja koja su na visoko tehnološkom nivou i u skaladu sa savremenim trendovima razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija.

InterSoft se bavi projektovanjem, izgradnjom, implementacijom, održavanjem i postrazvojem integralnih informacionih (ERP) sistema u različitim domenima poslovanja.

InterSoft poseduje kompetentan stručnim tim profesionalnih informatičara sastavljen od doktora i magistara informatičkih nauka, master i diplomiranih ekonomista, diplomiranih inžinjera i tehnologa koji poseduju višegodišnje iskustvo u projektovanju, izgradnji, implementaciji i održavanju integralnih informacionih sistema.

Đure Đakovića 2 / IV / 12, 24000 Subotica
+381 (0) 24 557613
office@intersoftsubotica.co.rs