Skip to main content

IP Energy Software d.o.o.

Naša firma je osnovana u septembru 2017. godine kao subotičko odeljenje kompanije Navitasoft iz Budimpešte koja se bavi razvojem softvera.
Poslujemo kao nezavisna jedinica pod nazivom IP ENERGY SOFTWARE. Matična kompanija projektuje, programira, primenjuje i upravlja energetskim IT sistemima na liberalizovanim energetskim tržištima i kroz svoje proizvode pruža rešenje za čitavu vertikalu aktivnosti: razvoj, implementaciju i podržavanje IT platforme povezane sa prenosom, distribucijom, skladištenjem i trgovinom energije.
Navitasoft je sa svojim rešenjima postao veoma važan faktor na mađarskom i međunarodnom energetskom tržištu, i sa nekoliko ključnih igrača ima velike realizovane projekte na tim tržištima.
Subotički tim, svojiim radom i profesionalnim pristupom, doprinosi sporvođenju ovih aktivnosti i razvoju. Naša firma se nalazi u zgradi na Korzou a snaga timskog duha može se osetiti u dobroj i opuštenoj atmosferi, u prostoru gde vladaju evropski uslovi za rad.

Korzo 6
+38163546286
office@ipenergysoftware.rs