Skip to main content

IPA fond

IPA fond

Sa željom da pre svega pomognemo mladim ljudima u saznanjima koja se tiču IT sektora ali i sa druge strane pružimo pomoć startup firmama, krajem januara 2017. godiine u saradnji sa Vojvođanskim klasterom i klasterom iz Segedina odličili smo da se prijavimo za sredstva IPA fonda.

Krajnji cilj je da Subotica postane mesto odakle mladi neće odlaziti, mesto gde će dobiti preko potrebnu edukaciju i ostvariti direktne kontakte sa firmama koje su njihovi budući poslodavci. Nadamo se da ćemo na ovaj način, povezivanjem kako gradske uprave i firmi, tako i mladih ljudi uticati na razvoj privrede i regiona i podstaći razvoj IT sektora u Subotici.

Sredstva IPA fonda će u mnogome pomoći ostvarivanju zacrtanih planova za ovu godinu i pokrenti projekat na kome već dugo vremena radimo.