Skip to main content

Novi andorid kiosk uređaji na Visokoj tehničkoj školi u Subotici

Novi andorid kiosk uređaji na Visokoj tehničkoj školi u Subotici

U prostorijama Visoke tehničke škole u Subotici uskoro će biti postavljena dva kiosk uređaja sa android operativnim sistemom.

Na ovim uređajima će biti pokrenute video igre koje će studenti moći da koriste kao zabavu tokom pauza između predavanja. Subotička kompanija ICBTech, koja je i jedan od osnivača Subotičkog IT klastera, se pobrinula za tehnička podešavanja uređaja i predala iste na korištenje ovoj obrazovnoj ustanovi.

Uređaje je predao direktor kompanije ICBTech, Aleksandar Pejić, koji je izrazio zadovoljstvo što je kompanija ICBTech imala prilike da učestvuje u osmišljavanju zabavnog sadržaja za studente visoke tehničke škole u Subotici.