Skip to main content

Solutium

Solutium professional solutions je konsultantska firma koja pruža usluge u domenu internet tehnologija i digitalnog marketinga, sa fokusom na kreiranje digitalnog sadržaja. Profesionalne usluge obuhvataju kreiranje animiranih marketing videa, vizuelnih rešenja, strategije za sadržajni marketing (content marketing) i svih pratecih sadržaja za isti.

Pored toga, Solutium organizuje i edukativne seminare i radionice na teme digitalnog marketinga, komunikacija i unapredjivanja procesa projekt menadžmenta.

marketing
web
+381 63 8358788
info@solutium.xyz