Skip to main content

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici teži ka tome da postane otvorena, inovativna, i socijalno odgovorna ustanova koja će dostići nacionalni i međunarodni ugled kao lider u obrazovanju, unapređenju i primeni tehničko-tehnoloških nauka.

Visoka tehnička škola strukovnih studija
024/655201
office@vts.su.ac.rs