Skip to main content

Građevinski fakultet Subotica

Građevinski fakultet u Subotici je akreditovana visokoškolska ustanova u sklopu Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je izrastao u savremenu obrazovno-naučnu instituciju koja školuje studente na studijskim programima Građevinarstvo i Geodezija. Naš cilj je da povežemo nauku sa praksom i da što bolje pripremimo buduće inženjere za sve izazove koji ih očekuju.

Kozaračka 2A
+381 24 554 300
dekanat@gf.uns.ac.rs