Skip to main content

Članstvo

Članstvo u Poslovnom udruženju je dobrovoljno i stiče se učlanjenjem pravnih lica koja zadovoljavaju uslove iz člana 1. ovog Statuta, odnosno potpisivanjem Osnivačkog akta Poslovnog udruženja (u daljem tekstu: redovni članovi).
 

Članstvo u Poslovnom udruženju se može steći i potpisivanjem Ugovora o pristupanju Poslovnom udruženju. Zainteresovano lice podnosi molbu za članstvo Upravnom odboru koji je razmatra uvažavajući mišljenje direktora Poslovnog udruženja. Nakon toga Upravni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke o prijemu novog člana, Skupština odluku o prijemu novog člana donosi prostom većinom prisutnih članova.

Glasanje o prijemu novog člana se može obaviti i elektronskim putem, ukoliko ne postoji protivljenje nekog od članova.

Članovi Poslovnog udruženja su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Poslovnom udruženja

 

Poslovno udruženje može imati i počasne članove. Počasni članovi Poslovnog udruženja su pravna lica, Vladine i nevladine organizacije neprofitnog karaktera i fizička lica koja imaju zadatak i interes da doprinesu razvoju IT sektora. Počasni članovi Poslovnog udruženja učestvuju u radu organa i tela Poslovnog udruženja po pozivu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Poslovno udruženje može imati i pridružene članove. Pridruženi članovi Poslovnog udruženja su pravna lica koja žele da učestvuju u radu Poslovnog udruženja, ali bez prava na učešće u upravljanju niti donošenju odluka. Prava i obaveze pridruženih članova će biti regulisani posebnim aktima Skupštine i Upravnog odbora Poslovnog udruženja.


Članovi Poslovnog udruženja svoja prava, obaveze i odgovornosti ostvaruju preko svojih ovlašćenih predstavnika u organima Poslovnog udruženja.