Skip to main content

Ciljevi

U cilju razvoja informaciono-tehnoloških tehnologija na teritoriji Subotice i okoline, osnivači POSLOVNOG UDRUŽENJA Subotički informatičko-tehnološki klaster (u daljem tekstu. Poslovno udruženje) ovim Statutom uređuju svoje međusobne odnose sa Poslovnim udruženjem, kao i međusobne odnose, povodom osnivanja, u skladu sa zajedničkim ciljevima i interesima.

 

Osnovni ciljevi i zadaci Poslovnog udruženja su da:

 • bude u funkciji ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti IT delatnosti,

 • uspostavi jedinstven sistem informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za obavljanje IT delatnosti,

 • zastupa i štiti interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama,

 • pruža stručnu i savetodavnu pomoć svojim članovima,

 • kreira i podstiče razvoj IT delatnosti u Subotici i okolini, služeći se pri tom međunarodnim iskustvima i dostignućima,

 • ostvaruje saradnju sa IT organizacijama i udruženjima u zemlji, zemljama u regionu i evropskim i svetskim udruženjima,

 • prati zakonodavstvo, postojeće stanje i aktuelne probleme u IT delatnosti u Srbiji i predlaže nadležnim državnim organima preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti,

 • radi na unapređenju IT delatnosti, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti,

 • radi na uspostavljanju standarda i pravila, kao i njihovoj primeni u domenu zaštite i očuvanja životne sredine,

 • radi na popularizaciji i praktičnoj primeni najnovijih naučnih dostignuća u ovoj oblasti,

 • radi na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačko-propagandne i informativne delatnosti u ovoj oblasti;

 • razvija i neguje međusobnu solidarnost i uzajamnost među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba i usluga u IT sektoru,

 • organizuje obuku predstavnika članova i drugih zainteresovanih, kroz organizaciju seminara, radionica i studijskih putovanja, specifičnih obuka u kooperaciji sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u cilju obrazovanja i stručnog usavršavanja članova i drugih, kao i drugi vidovi stručnog usavršavanja.