Skip to main content

Jusoft

Jusoft d.o.o. od njenog zasnivanja, od 2006. godine je jedna IT kompanija koja se konstatno razvija.

Naša firma sarađuje sa domaćim i sa stranim kompanijama informatičkih profila. Među uslugama Jusoft d.o.o. spada IT konsalting, razvoj strategija, projekt menadžment, tendersko savetodavanje, razvoj softvera, projektovanje, izgradnja i održavanje elektronskih sistema, dizajn i redizajniranje starih sistema.

Jusoft Ltd, Serbia, 24430 Ada, Trg Oslobođenja 11.
+381 24 / 853-155
office@jusoft.rs