Skip to main content

Material Exchange

Digitalna platforma za materijal koja pomaže brendovima i proizvođačima da pronađu prave materijale i da se povežu sa dobavljačima.

sales@material-exchange.com