Skip to main content

Politehnička škola Subotica

Politehnička škola u Subotici je kroz 60 godina rada završilo više od 12 000 učenika.

Budući učenici mogu da izaberu jedan od četiri područja rada:

  • geodezije i građevinarstvo,
  • šumarstvo i obrada drveta,
  • hemija, nemetali i grafičarstvo,
  • kultura, umetnost i javno informisanje.  

Nastava se odvija na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Škola takođe obrazuje i odrasle osobe kroz stručno osposobljavanje i obuke (učenje stranog jezika, računarska obuka i sl)

Maksima Gorkog 38, 24000 Subotica
024663100