Skip to main content

Pont Systems

Pont Systems Group je nastao iz stapanja tri uspešna poslovna poduhvata.
Svog mađarskog člana, Pont Systems House osnovali su mladi stručnjaci još 1996. godine, sa ciljem
da na informatičkom tržištu pruže kvalitetne usluge svojim klijentima. Od početka su bili
orijentisani na rešenja integracione primene, workflow, dokument menadžment. Do danas je malo
međunarodno preduzeće sa početnim timom od svega tri člana izraslo u regionalnu softversku
kuću sa preko 80 zaposlenih, i od 2015. matična firma Pont Systems House je promenila naziv i
pravnu formu u Pont Systems z.a.d.


Zahvaljujući dinamičnom razvoju, uprava preduzeća se odlučila na širenje u inostranstvu. 2008.
godine su u Rumuniji, dok su 2010. i u Srbiji stekli značajne osnivačke uloge u uspešnim
preduzećima, koja se bave razvijanjem softvera. Tako je nastao Pont Systems Group, koji već u više
zemalja (Rumunija, Srbija, Nemačka, Vijetnam) pruža usluge svojim klijentima, uglavnom u
bankarskom sektoru, vladinom sektoru i za velika preduzeća.
Kompanija je nedavno proširila svoje usluge sa jednom novom divizijom, Pont Apps, koja se bavi
izradom web i mobilnih aplikacija.


Mađarsko predstavništvo Pont Systems Group-a je 2007. godine proglašeno za 30. najuspešnije IT
preduzeće na Technology Fast50 takmičenju Srednje Evrope, a 2005. je osvojilo nagradu
“kvalifikovano poslovanje” Biznis&Uspeh-a. Ključ uspeha i dinamičnog razvoja je posvećenost, želja
za usavršavanjem rukovodioca i stručnjaka, lojalna radna snaga, elastičnost preduzeća i između
ostalog i dobro odabrana tehnologija. Uz to ide i poslovna filozofija koja je zasnovana na klijentima,
koja pomoću pouzdanog i kvalitetno obavljenog posla osnova uspeha.


Usluge
• ApplicaDon IntegraDon
• IT Outsource
• Content Management
• Business Intelligence
• SoLware TesDng
• IT ConsulDng
• Databases
• Business Process Management
• Support
• Mobile Development
• Web Development

Reference i klijenti
• Budapest Bank
• Raiffeisen Bank
• CIB Bank
• AON
• MKIK
• BKIK
• GE
• alberlet.hu

 

Odgovorna Lica
Nandor Stanko
COO


Facebook: hpps://www.facebook.com/pontsystemsgroup

web applications
programming
web design
Maksima Gorkog 23, 24000 Subotica, Serbia
+381638316983
stanko.nandor@pontsystems.eu