Skip to main content

Manufaktura

Manufaktura Doo. je kompanija sa 14 godina iskustva u poslovanju na domaćem i inostranom tržištu na polju Internet inženjeringa. U fokusu poslovanja nam je kvalitetan digitalni proizvod i brza i efektivna usluga koja doprinosi da baza zadovoljnih i lojalnih klijenata raste iz godine u godinu.

Svoje poslovanje baziramo na ekspertizi u sledećim oblastima: razvoj web aplikacija /web dizajn / razvoj digitalnih brendova/ dizajn baza podataka / hosting i održavanje / razvoj custom softvera / geografski informacioni sistem (GIS) / razvoj mobilnih aplikacija / grafički dizajn / 360° photo tour i mnoge druge.

U kompaniji radi 27 visoko obrazovana zaposlena: programeri, matematičari, elektro-inženjeri i dizajneri. U potpunosti smo posvećeni malom broju klijenata, dok projekte sprovode mali i skalabilni projektni timovi. U zavisnosti od veličine i kompleksnosti, projekte implementiramo u SCRUM framework-u poštujući kulturološku i poslovnu različitost naših klijenata od SAD do Ujedinjenih Arapskih Emirata.

web applications
web design
hosting
app
Pap Pala 35, 24000 Subotica
office@manufaktura.rs